روایت شاهد عینی بیمارستان «بهارلو» از روز ترور آیت‌الله خامنه‌ای/ آن روز، جراح را خدا رسانده‌بود

مجله فارس پلاس؛ مریم شریفی: تاریخ ۸۰ ساله بیمارستان قدیمی «بهارلو» در محدوده میدان راه‌آهن را که ورق بزنی، تلخ‌وشیرین‌های فراوانی از زیر غبار

ادامه